Osteopatia - Turku

Ortopedinen osteopatia tuki- ja liikuntaelimistön hoitoon

Ortopedinen osteopatia on osteopatian erikoisala, jossa korjataan tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisia häiriötiloja sekä sairauksia. Osteopatiassa käsitellään nivelten virheasentoja manuaalisesti manipuloimalla ja mobilisoimalla. Hoitoina käytetään myös teknistä hierontaa ja erilaisia mobilisoivia liikehoitoja, sekä asiakkaan opastamista oikeaoppiseen kehonhallintaan.

Osteopatiassa nivelten staattisoituminen ja aineenvaihdunnan häiriintyminen niissä sekä niiden ympäristökudoksissa on useimmiten syynä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Myös lihakset, jotka suojaavat toimintahäiriöisiä niveliä ja jännittyvät nivelhäiriöistä johtuen, voivat olla ongelman aiheuttaja, vaikkakaan eivät välttämättä yksinomaan perussyy vaivaan. Kliinisen tutkimuksen perusteella asiakas voidaan ohjata jatkotutkimuksiin lääkärille ja usein osteopaatti pystyy myös esittämään hoidon vaatiman vaivan syyn.

Manipulaatio ja mobilisaatio ortopedisen osteopatian hoitomuotoina

Manipulaatiolla ja mobilisaatiolla tarkoitetaan käsittelyä, jolla nivel tai nikama vapautetaan toimimaan sille ominaiselle fysiologiselle liikelaajuudelle. Manipulaatiota ja mobilisaatiota käytetään lähes aina yhdessä, jolloin pystytään poistamaan nivelen tai nikaman ongelmien perussyyt.

Manipulaatiossa liikerajoittunut nivel viedään passiivisesti ääriasentoon. Niveleen kohdistetaan epäsuora voimaimpulssi, minkä seurauksena nivel ylittää hetkellisesti rajoittuneen fysiologisen liikelaajuuden. Manipulaatio tapahtuu aina nivelen normaalien liikeratojen suuntaisesti, jolloin kehon omat luonnolliset tukirakenteet ohjaavat niveltä oikeaan asentoonsa, sekä suojaavat sitä manipulaation aikana.

Mobilisaatiolla tarkoitetaan liikehoitoa, jolla toistojen avulla lisätään nivelen liikelaajuutta hoitajan passiivisesti tai asiakkaan omatoimisesti suorittamana. Mobilisaatiolla pyritään venyttämään nivelkapseleita ja nivelsiteitä, sekä lisäämään nivelen aineenvaihduntaa, jolloin se saa paremmin tarvitsemansa ravinnon. Tällöin nivelet pysyvät pitempään terveinä ja hyvinvoivina.

Ota yhteyttä ja kysy lisää hoitomuodoista!

Ortopedisen osteopatian koulutus on TEO:n (Terveydenhuollon Oikeusturvakeskus) hyväksymä koulutus. Ammattikuntamme on kiropraktikkojen ja naprapaattien ohella ainut terveydenhuollon ammattikunta, jolla on juridinen oikeus suorittaa manipulatiivisia hoitotoimenpiteitä tukirangan nivelistön normaaliliikkuvuuden palauttamiseen.